Počítačové pokladní systémy TRIFID

Firma TRIFID software

Naše firma existuje od roku 1994 jako sdružení fyzických osob. Převažující činností jsou programátorské práce, hlavním produktem je vlastní software pro obchody. V souvislosti s tím dodáváme také hardware pro počítačové pokladní systémy, pokladní doplňky k počítačům, zařízení pro práci s čárovým kódem a další.

Díky mnohaleté praxi jsme schopni realizovat počítačové pokladní systémy pro obchody po hardwarové i softwarové stránce, včetně instalace, uživatelské podpory, zaškolení, údržby, servisu a případných softwarových úprav.

Nabízíme také programátorské kapacity pro zakázkové programování v prostředí Delphi, Visual Studia a jednodušší webové aplikace.

Další aktivitou jsou dodávky počítačů PC a služby spojené s provozem a používáním počítačové techniky.

Kontakty

Adresa:

TRIFID software
Rokycanova 114
566 01 Vysoké Mýto


IČO: 45562997
DIČ: CZ6008252030
tel/fax: 465 424 587
e-mail: info@trifid-sw.cz