Popis programu TRIFID

Program je určen především pro maloobchodní prodejny, restaurace, bistra a podobné typy provozoven, kde je potřeba jednoduché a rychlé vystavování dokladů, použití čárového kódu a možnost vedení skladové evidence zboží, případně účtování služeb. Existují i specializované verze a programové nadstavby, určené pro velkoobchody, servisy, autoservisy, čerpací stanice, zlatnictví, podej zdravotních potřeb a podobně.

Od verze 2017 je program připraven na komunikaci se státní správou dle zákona č. 112/2016 Sb. o Elektronické evidenci tržeb (EET).

Popis programu TRIFID ke stažení (formát PDF)

Hlavní výhody

Tradice a rozšířenost programu

Program TRIFID je vyvíjen a průběžně zdokonalován od roku 1991. Za tu dobu dosáhl významného rozšíření mezi uživateli, bylo prodáno přes 4500 licencí.

Nenáročnost na techniku i uživatele

Oblíbenost programu je dána i jeho snadným ovládáním, nejsou vyžadovány žádné zvláštní počítačové znalosti. Také instalace a nastavení programu jsou rychlé a jednoduché. Za normálních okolností je instalace, nebo přenesení programu na jiný počítač otázkou několika minut.

K dispozici je kompletní dokumentace ve formátu PDF.

K ovládání programu není potřeba myš. Pro jeho úspěšný provoz stačí levný, případně repasovaný počítač. Je schopen ovládat běžné pokladní periferie různých výrobců.

Cena

Cena programu i potřebného hardwaru je nastavena tak, že v základním provedení se cena systému blíží ceně inteligentní elektronické pokladny, možnosti použití jsou ovšem daleko větší.

Oprávnění k užívání programu, vzniklé jeho zakoupením, není časově nijak omezeno a uživatel není nucen platit žádné další poplatky. Aktualizace na novou verzi, vydávanou obvykle jednou ročně, je zcela dobrovolná a její cena činí zlomek ceny nového programu.

K dispozici je zkušební verze programu za režijní cenu, plnohodnotně fungující 3 měsíce. Po uplynutí této zkušební doby je možno doplatit zbytek ceny a program používat neomezeně.

Podpora

Základní technická pomoc je poskytovaná zdarma prostřednictvím telefonu, nebo e-mailu. Ve složitějších případech, lze dohodnout placený servis formou osobní přítomností technika, nebo dálkovou správou uživatelova počítače přes internet. Obdobně lze řešit i zaškolení obsluhy programu.

Výrobce programu je schopen realizovat i jeho zakázkové úpravy, od jednoduchých úprav tiskových sestav až po vytváření nových funkcí a celých programových modulů.

Nejčastější oblasti nasazení programu

Prodejny sortimentu: potraviny, textil, drogerie, hračky, sportovní potřeby, elektro, foto, šperky, železářství, domácí potřeby, stavebniny a podobné. Velkoobchody, služby, servisy, autoservisy, čerpací stanice. Restaurace a bistra. Vzhledem k možnosti datové komunikace mezi jednotlivými instalacemi programu je systém vhodný i pro sítě obchodů s možností centrální distribuce zboží.

Základní technický popis

Z technického hlediska je program 32 bitová aplikace, vyvíjená v programátorském prostředí Delphi. Data jsou uložena v DBF souborech, s možností jejich sdílení více počítači při síťovém provozu programu. Program je možno provozovat na počítačích PC, vybavených operačním systémem Windows, prakticky kterékoliv verze, včetně 64 bitových verzí.

Program ve většině svých funkcí používá původní uživatelské rozhraní typu DOS, některé funkce pracují v grafickém prostředí Windows (prodej pomocí dotykové obrazovky, tisky, přehledy) a jsou také využívány služby systému Windows (přímý přístup na internet, využívání ovladačů tiskáren, práce s USB porty, apod.). I v těchto funkcích je ovládání programu řešeno tak, aby nebylo nutné používat myš

Grafická podoba ovládání celého programu s možností ovládání myší je ve vývoji, cílem je, aby uživatel měl možnost zvolit si způsob ovládání, které mu více vyhovuje.

Při síťovém provozu (současném spouštění na více stanicích v počítačové síti) je celý program, včetně dat, uložen na serveru, který umožňuje sdílení souborů (Windows, Linux). U malých sítí může funkci serveru zastávat jedna z pracovních stanic.

Použitá programátorská technologie umožňuje snadný přenos programu na jiný počítač pouhým zkopírováním složky s programem, bez nutnosti jeho instalace. Tato vlastnost je obzvláště výhodná při problémech s technikou, kdy je potřeba program rychle přestěhovat na jiný počítač. Program je díky této koncepci možno také spouštět přímo z přenosného disku, nebo flash paměti, jako takzvanou portable aplikaci. Nic také nebrání tomu, aby na jednom počítači bylo nainstalováno a zároveň také spouštěno více programů TRIFID současně.

Program dokáže ovládat celou řadu periferních zařízení – tiskárny A4 prakticky jakéhokoliv typu, tiskárny paragonů (tiskáren může být připojeno více naráz), pokladní zásuvky, zákaznické displeje, váhy, snímače a tiskárny čárových kódů, přenosné terminály pro sběr dat. Na zakázku připojujeme i speciální zařízení (bankovní terminály, stojany pro čerpání pohonných hmot, průmyslové váhy, fiskální moduly).

Varianty programu

Program TRIFID existuje ve třech základních variantách:

STANDARD – základní varianta určená především pro běžné prodejny

PROFI – varianta s více sklady a širšími možnostmi práce s doklady a cenami, určeno hlavně pro velkoobchody, servisy, případně jako centrála sítě prodejen.

GASTRO – varianta obsahující funkce pro restaurační provoz

SERVIS - nadstavba varianty PROFI s funkcemi pro použití v servisu, nebo autoservisu - evidence opravovaných zařízení a jejich uživatelů (případně vozidel a jejich výbavy). Speciální typ zakázek pro servis

TRIFID STANDARD


Je určen především pro prodejny a menší obchodní firmy.
Stručný seznam funkcí:
 • prodej zboží pokladnou s výběrem položek podle čísla, čárového kódu, dodavatelského čísla, názvu nebo ceny
 • poskytování slev, automatické slevy nebo cenová sazba závislá na konkrétním odběrateli
 • účtování prací nebo služeb podle ceníku
 • cenové akce - předem nastavený prodej vybraných položek za akční ceny v zadaném období
 • skladové karty zboží, 4 sazby prodejních cen, průměrování nákupních cen
 • hlídání poklesu množství skladových položek pod zadané minimum, vystavování objednávek a jejich návaznost na další doklady, evidence částečně realizovaných objednávek
 • vyhodnocení zásob podle jejich obrátkovosti, položky bez pohybu
 • evidence obalů, možnost jejich spřažení s prodávanou položkou, obalové konto
 • předdefinované texty pro použití na dokladech, včetně jejich spřažení se skladovými kartami pro jejich automatické použití
 • evidence dodavatelů a odběratelů, včetně jejich platebních a cenových podmínek
 • možnost sledování záručních dob zboží, nebo doplňkových údajů položky (barvy, velikosti)
 • inventury skladu s vyčíslením rozdílu a vytvořením opravného dokladu
 • práce s čárovým kódem při vytváření dokladů, možnost jeho tisku na tiskárnách etiket, nebo běžných laserových nebo inkoustových tiskárnách
 • příjem na sklad s možností rozpouštění dodatečných nákladů do pořizovací ceny
 • vystavování faktur ve skladu, postupně účtované zakázky a rezervace zboží
 • evidence reklamací a průběhu jejich řešení
 • zaokrouhlování celkové částky dokladů na zadaný řád
 • bezhotovostní platby šekem nebo platební kartou, karty generující slevu
 • uzávěrky tržeb, evidence hotovosti v pokladně i bezhotovostních plateb, pokladní deník, evidence DPH
 • vyčíslení hodnoty nákupu v cizí měně (euro) a evidence přijatých plateb v cizí měně v pokladním deníku
 • tisk účtenek, daňových dokladů, faktur, dodacích listů a dalších tiskových sestav
 • tisk poštovních poukázek a obálek s využitím dat v programu
 • současné používání více tiskáren, individuální nastavení jednotlivých sestav, zobrazení sestav před tiskem, výstup dokladů do formátu PDF, vytvoření mailu s dokladem v příloze
 • seznamy dokladů, přehledy pohybu zboží, vyčíslení hrubého zisku s možnostmi třídění, export některých přehledů do Excelu
 • přístupová práva a hesla, nastavování mnoha parametrů týkajících se provozu programu
 • třídění a filtrování údajů v číselnících a seznamech dokladů
 • fultextové vyhledávání v číselnících a dokladech (zadáním části hledaného textu)
 • přenosy dokladů mezi jednotlivými instalacemi programu, výstupy do účetnictví
 • zálohování dat s možností nastavení automatické zálohy při ukončení programu
 • aktualizace programu z internetu, přenos dat přes FTP server
 • možnost připojení všech potřebných periferií - pokladní tiskárny, tiskárny A4, pokladní zásuvky, zákaznické displeje, snímače čárového kódu, terminály pro sběr dat, váhy, celá řada terminálů pro bankovní karty
 • ve slovenské verzi programu je implementována podpora několika druhů fiskálních modulů certifikovaných na Slovensku
 • program umožňuje internetovou komunikaci s finanční správou (Elektronická evidence tržeb).


 • možnost přepnutí funkce prodeje pro režim dotykové obrazovky - prodej prstem na dotykovém monitoru, nebo myší na klasickém monitoru.

TRIFID PROFI

Je určen pro prodejny s většími nároky, sítě prodejen, velkoobchody, servisy.
Ve srovnání s variantou STANDARD obsahuje navíc:
 • možnost použití až 99 nezávislých skladů (lze použít pro shromažďování dat sítě vzdálených prodejen), sklady mohou být dále rozděleny na podsklady
 • souhrnný pohled na zásoby a jejich pohyby pro více skladů najednou
 • převody zásob mezi sklady
 • kusovníky pro definování skupiny komponent, které se vyskladní společně naúčtováním kusovníku
 • možnost zadávat výrobní čísla na doklady, včetně funkcí pro jejich dohledání
 • možnost použití neomezeného množství kódů k identifikaci skladové položky
 • číselník skupin zboží s možností nastavení jejich společných vlastností (marže, slevy, množstevní slevy)
 • automatické nastavení cen v jednotlivých sazbách v závislosti na jiné zvolené ceně
 • nastavení individuálních slev odběratele na vybrané skupiny zboží
 • vyúčtování několika dodacích listů naráz jednou souhrnnou fakturou nebo prodejkou
 • evidence úhrad a částečných úhrad faktur a příjemek
 • ve funkci PRODEJ lze mít rozpracováno naráz až 8 prodejek
 • evidence zakázek (vhodné pro servisy)
 • vystavování nabídek a poptávek s jejich návazností na další doklady
 • evidence dodavatelských ceníků s vazbou na objednávky
 • evidence objednávek od zákazníků s návazností na další doklady
 • dodatečné údaje na kartě zboží (obrázek, popis, výrobce) a jejich export pro přenos do internetového obchodu

Nadstavba programu SERVIS (AUTOSERVIS):

 • evidence opravovaných zařízení, jejich parametrů a uživatelů
 • evidence vozidel s potřebnými údaji o vozidle a jeho majiteli (pro režim Autoservis)
 • pomocný číselník pro zadávání příslušenství vozidla
 • speciální typ zakázek určený pro opravy


TRIFID GASTRO

Určen pro použití v restauracích.
Ve srovnání s variantou STANDARD obsahuje navíc:
 • otevřené účty pro jednotlivé stoly nebo hosty
 • převod položek mezi účty, rozdělení jednoho účtu na několik jiných
 • možnost použití více skladů a podskladů (restaurace, kuchyň)
 • receptury pro odečítání surovin ze skladu na základě prodeje hotového výrobku, nebo jeho převodu do jiného skladu
 • tisk objednávek pro kuchyň
 • zrcadlo – speciální druh předávací inventury s vyčíslením tržby na základě úbytku položek ze skladu

Příklady nasazení pokladního systému TRIFID:

1. Malá prodejna

Obvykle vystačí s jedním počítačem nebo POSem v roli pokladny a jednou licencí programu TRIFID STANDARD. Pokud provoz nedovolí přijímat zboží během prodeje, lze tuto licenci instalovat i na dalším počítači, na kterém lze nezávisle připravovat příjemky a skladové karty a prostřednictvím přenosného média je importovat do pokladny. Dokonalejší řešení je připojit přes libovolnou počítačovou síť další počítač a přikoupit licenci programu TRIFID pro další stanici v síti.

2. Prodejna s několika pokladnami a počítači ve skladu

Ve větší prodejně je nezbytná počítačová síť (obvykle postačí typ peer-to-peer, tj. bez vyhrazeného serveru). V této síti jsou připojeny jednak pokladní počítače (POS), dále i počítače ve skladu nebo kanceláři, které slouží k příjmu zboží, fakturaci, vyhodnocování prodeje atd.. K provozu jsou nutné následující licence:
 • TRIFID STANDARD, základní instalace - 1 x pro první pokladnu
 • Síťová licence - 1 x pro každou další pokladnu nebo počítač, na kterém bude v síti program TRIFID spuštěn

3. Prodejna s několika odděleními

V tomto případě má každé oddělení svůj samostatný sklad s jednou nebo více pokladnami, tyto sklady mohou naskladňovat zboží přímo od dodavatelů, nebo převodem z centrálního skladu, který jsou spojeny počítačovou sítí. Vzhledem k oddělenému sledování skladů jednotlivých oddělení je zde použit víceskladový program TRIFID PROFI a potřebný počet licencí pro další stanici v síti, tj.
 • TRIFID PROFI, základní instalace - 1 x pro první pokladnu
 • Síťová licence - 1 x pro každou další pokladnu nebo počítač, na kterém bude v síti program TRIFID spuštěn

4. Mobilní prodej

Pokladní systém TRIFID lze používat také při prodeji z automobilu (zásobování prodejen). Pokud se mají doklady tisknout přímo na místě, je nutné vybavit prodejce přenosným počítačem s tiskárnou a programem TRIFID STANDARD. Z tohoto počítače jsou vystavovány potřebné doklady a po návratu jsou přeneseny do počítače nebo sítě ve firmě. Pokud je přenosný počítač vybavený připojením k internetu, lze prostřednictvím FTP serveru dle potřeby stahovat aktuální stav hlavního skladu a posílat průběžně zpět vystavené doklady. Vlastní odepisování zásob lze pak provést rovnou z hlavního skladu, nebo ze samostatných skladů jednotlivých prodejců. Potřebné licence jsou:
 • Základní instalace TRIFID STANDARD, nebo TRIFID PROFI - 1 x pro hlavní sklad
 • Síťové licence - dle počtu případných dalších počítačů v hlavním skladu
 • TRIFID STANDARD, licence pro další prodejnu - 1 x na každý přenosný počítač

5. Síť prodejen + centrální sklad

Centrální sklad je vybaven programem TRIFID PROFI na jednom nebo více počítačích v síti. Na jednotlivých prodejnách je program TRIFID STANDARD, opět pro jeden, nebo více počítačů v síti. Přenos dat mezi centrálním skladem a jednotlivými prodejnami lze realizovat přenosem souborů na přenosném médiu, mailem nebo prostřednictvím výměny dat přes FTP server. Potřebné licence programu:
Centrum:
 • TRIFID PROFI, základní instalace - 1x
 • Síťové licence - dle počtu případných dalších počítačů
Prodejny:
 • TRIFID STANDARD, licence pro další prodejnu - 1 x na každé prodejně
 • Síťové licence - dle počtu případných dalších pokladen

6. Restaurace

Obvykle alespoň dva počítače v síti – jeden nebo více pokladních počítačů a počítač ve skladu nebo kanceláři, který slouží k příjmu zboží a dalším funkcím. K provozu jsou nutné následující licence:
 • TRIFID GASTRO, základní instalace - 1 x pro první pokladnu
 • Síťová licence - 1 x pro každou další pokladnu nebo počítač, na kterém bude v síti program TRIFID spuštěn

7. Servis

Jeden počítač pro evidenci zakázek a prodej zboží, v případě větší provozovny další počítače realizující funkce pokladen a počítačů pro naskladňování. Softwarové vybavení je následující:
 • Program TRIFID PROFI + nadstavba SERVIS - 1 x pro první pokladnu
 • Síťová licence - 1 x pro každou další pokladnu nebo počítač, na kterém bude v síti program TRIFID spuštěn.

Orientační ceny softwaru (bez DPH):

TRIFID STANDARD základní instalace 5 980 Kč
TRIFID PROFI základní instalace 7 980 Kč
TRIFID GASTRO základní instalace 9 980 Kč
Síťová licence pro každý další počítač v síti 3 000 Kč
Nadstavba SERVIS 2 000 Kč