Služby


Služby poskytované uživatelům programu TRIFID:

Instalace programu a potřebného hardwaru

Pokud to situace vyžaduje, jsme schopni provést instalaci přímo u uživatele, jednak za osobní přítomnosti (viz Servis u zákazníka), nebo prostřednictvím dálkové správy, je-li to technicky možné. V případě zasílání programu včetně počítače a případných periferií přepravní službou, můžeme po dohodě zdarma na počítači nainstalovat a nastavit vše potřebné, aby uživatel nemusel tyto věci řešit.

Telefonická/mailová podpora

Funguje zdarma na čísle 465 424 587, případně mailové adrese info@trifid-sw.cz, v pracovní dny od 7:30 do 16:30 hod. Při zavolání obvykle potřebujeme vědět verzi programu který používáte, případně číslo licence (obojí je uvedeno na úvodní obrazovce programu s hlavní nabídkou).

Servis u zákazníka

Osobní přítomnost zástupce naší firmy je někdy nezbytná při řešení technických problémů, instalace, školení obsluhy, servisu hardwaru nebo počítačové sítě. Tato služba je placená podle aktuálního ceníku, v současné době je cena za jednu hodinu práce 600 Kč, za každý ujetý kilometr 8 Kč. Pokud v blízkosti zákazníka působí některá z firem, které s námi spolupracují, a je schopna záležitost řešit, můžeme vás na ni odkázat.

Servis pomocí dálkové správy

Softwarové problémy se často dají řešit dálkovým způsobem, připojením na uživatelský počítač přes internet. Tato služba je placená obvyklou hodinovou sazbou 600 Kč/hodinu, minimální účtovaná doba je 1/2 hodiny.
Dálkovou správu je možno mít také předplacenou, cena předplatného je 800 Kč za rok a zahrnuje v sobě tři hodiny servisní práce, což je zvýhodněná cena oproti běžné sazbě. Podrobnější informace zde

TRIFID pohotovost

Placená služba pro vyšší nároky na servis programu. Jedná se především o servisní zásahy a konzultace mimo běžnou pracovní dobu, kdy není dostupná standardní telefonická podpora a je nutné řešit provozní problémy, nebo údržbu systému mimo běžnou prodejní dobu. Konkrétně jde o období:

pracovní dny v době od 16:30 do 22:00 hod
svátky a víkendy v době od 10:00 do 22:00 hod

Služba je zpoplatněna částkou 900Kč/půl roku. Po zaplacení tohoto poplatku získá uživatel speciální servisní mobilní číslo, na kterém je služba v uvedené časy zajištěna. V rámci předplatného je poskytováno:

- telefonické konzultace do 15 minut zdarma
- podporu formou vzdálené správy přes internet do 15 minut zdarma
- v případě rozsáhlejších prací zvýhodněné ceny oproti běžným víkendovým cenám.
- v případně nutnosti zajištění osobního servisního zásahu přednostně a v co nejkratší dobu

Programátorské práce a zakázkové úpravy programu

V případě potřeby realizujeme drobné i rozsáhlejší zakázkové úpravy programu, případně jsme schopni na zakázku vyvinout i celé nové moduly na základě požadavků uživatele. Děje se tak na základě vzájemné dohody a našeho posouzení technické realizovatelnosti a programátorských kapacit. Součástí dohody je také odhad ceny, úpravy jsou obvykle placeny hodinovou sazbou práce programátora - 600 Kč/hod. Nejjednoduššími a nejčastějšími úpravami jsou úpravy tiskových sestav, které obvykle upravujeme za paušální poplatek 600 Kč za jednu sestavu. Často také řešíme převod dat z jiných programů, nebo datových souborů se skladovými položkami apod.
Všechny provedené úpravy přenášíme i do dalších verzí programu při jeho upgradu, pokud je to technicky možné a neztratilo to případně v nové verzi smysl.

Pronájem úložiště na FTP serveru

Vhodné při přenosu dat mezi více prodejnami, nebo mobilním prodeji, kdy jsou data k dispozici přes internet kdekoliv. Služba je podrobněji popsána v samostatném textu. Roční poplatek za tuto službu je 1000 Kč.

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH

Popisované služby je možno objednat na telefonním čísle 465 424 587, některé také na internetovém obchodu naší firmy