Služby


Služby poskytované uživatelům programu TRIFID:

Instalace programu a potřebného hardwaru

Pokud to situace vyžaduje, jsme schopni provést instalaci přímo u uživatele, jednak za osobní přítomnosti (viz Servis u zákazníka), nebo prostřednictvím dálkové správy, je-li to technicky možné. V případě zasílání programu včetně počítače a případných periferií přepravní službou, můžeme po dohodě zdarma na počítači nainstalovat a nastavit vše potřebné, aby uživatel nemusel tyto věci řešit.

Telefonická/mailová podpora

Funguje zdarma na čísle 465 424 587, případně mailové adrese info@trifid-sw.cz, v pracovní dny od 7:30 do 16:30 hod. Při zavolání obvykle potřebujeme vědět verzi programu který používáte, případně číslo licence (obojí je uvedeno na úvodní obrazovce programu s hlavní nabídkou).

Servis u zákazníka

Osobní přítomnost zástupce naší firmy je někdy nezbytná při řešení technických problémů, instalace, školení obsluhy, servisu hardwaru nebo počítačové sítě. Tato služba je placená podle aktuálního ceníku, v současné době je cena za jednu hodinu práce 600 Kč, za každý ujetý kilometr 10 Kč. Pokud v blízkosti zákazníka působí některá z firem, které s námi spolupracují, a je schopna záležitost řešit, můžeme vás na ni odkázat.

Servis pomocí dálkové správy

Softwarové problémy se často dají řešit dálkovým způsobem, připojením na uživatelský počítač přes internet. Tato služba je placená obvyklou hodinovou sazbou 600 Kč/hodinu, minimální účtovaná doba je 1/2 hodiny.

Programátorské práce a zakázkové úpravy programu

V případě potřeby realizujeme drobné i rozsáhlejší zakázkové úpravy programu, případně jsme schopni na zakázku vyvinout i celé nové moduly na základě požadavků uživatele. Děje se tak na základě vzájemné dohody a našeho posouzení technické realizovatelnosti a programátorských kapacit. Součástí dohody je také odhad ceny, úpravy jsou obvykle placeny hodinovou sazbou práce programátora - 600 Kč/hod. Nejjednoduššími a nejčastějšími úpravami jsou úpravy tiskových sestav, které obvykle upravujeme za paušální poplatek 600 Kč za jednu sestavu. Často také řešíme převod dat z jiných programů, nebo datových souborů se skladovými položkami apod.
Všechny provedené úpravy přenášíme i do dalších verzí programu při jeho upgradu, pokud je to technicky možné a neztratilo to případně v nové verzi smysl.

Pronájem úložiště na FTP serveru

Vhodné při přenosu dat mezi více prodejnami, nebo mobilním prodeji, kdy jsou data k dispozici přes internet kdekoliv. Služba je podrobněji popsána v samostatném textu. Roční poplatek za tuto službu je 1000 Kč.

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH

Popisované služby je možno objednat na telefonním čísle 465 424 587, některé také na internetovém obchodu naší firmy